Category Archives: MS Türleri

MS’in tipleri nelerdir?

Tanı olarak “multipl skleroz” tanımı kullanılsa da bu hastalığın hem patolojik hem de klinik olarak farklı tipleri vardır. MS’in sık görülen tipleri şöyledir.

İyi huylu MS (Benign MS): Hastaların yaklaşık %10’u iyi huylu MS şeklindedir. İyi huylu MS, hastaların 10 yıldan daha uzun bir süre yeni şikayetlerinin olmaması anlamına gelmektedir. Hastalar yaşamlarına belirtisiz veya yaşam kalitesini etkilemeyen belirtiler dışında normal bir şekilde devam ederler.

Atak ve iyileşmelerle giden MS (Relapsing-remitting MS): Bu tipte ataklar olur ve ataklar tam veya kısmen düzelir. MS hastalarının yaklaşık %’80 i başlangıçta atak ve iyileşmeler ile seyir gösterir. Atakların ne sıklıkta geleceğini tahmin etmek mümkün değildir. Ancak bazen yılda birkaç kez bazen 2-3 yılda bir, hatta bazı hastalarda 15 yıl sonra atak olabilmektedir.

İkincil ilerleyici MS (Sekonder progresif MS): Atak ve iyileşmeler ile giden MS hastalarının bir kısmı daha sonra ilerleyici forma dönüşebilmektedir.

Birincil ilerleyici MS (Primer progresif MS): Hastalık başlar ve iyileşme olamadan kötüleşir. İlerleme değişken olmakla birlikte genellikle giderek sekel bırakır hale gelir. Bu gruptaki hastalar MS hastalarının yaklaşık %10’u kadarıdır.Bunun dışında hastalığın bazı ara formları da vardır.MS’in tipleri aşağıdaki şekilde şematize edilmiştir.

Nöromiyelitis Optika (Devic Sendromu): Şikayetler MS’e benzeyebilir ama MS’ten farklı bir hastalıktır. Görme siniri ve omurilik etkilenir.

Klinik İzole Sendrom Nedir?

Klinik izole sendrom; ilk defa ortaya çıkan, MS ile uyumlu klinik belirtilerin olduğu tek bir epizoddur. En az 24 saat süren merkezi sinir sistemi bulguları vardır. Bu bulgular tek bir bölgeyi, bazen de birkaç bölgeyi etkileyebilir. Örneğin, daha önce yakınması olmayan ve yeni bir görme bulanıklığı geçirip optik nöropati tanısı alan bir hasta klinik izole sendrom olarak tanımlanır. Klinik izole sendromu olan hastaların bir kısmı daha sonra MS tanısı alır. Muayene bulguları, MR lezyonları ve belden alınan sıvının incelemesi ile klinik izole sendromun MS olup olmadığı araştırılır. Belden alınan sıvı ve beyin MR’ı MS’teki gibi bulgular veriyor ise yeni atak geçirme ve kesin MS olasılığı yüksektir. Araştırmalar bu oranın %60-90 arasında olduğunu bildirmektedir. MR’ında lezyon olmayan hastaların uzun sürede kesin MS tanısı alma olasılığı ise %20’dir. MR kontrolleri ile veya yeni bir atağın olması ile MS tanısı konabilmektedir. Klinik izole sendromu olan ve MS tanısı olasılığı güçlü olan hastalar için bazı hekimler “kesin MS tanısı olmadan” bile tedavi başlayabilmektedir. Ülkemizde kesin MS tanısı olmayan hastalar için geri ödeme kapsamında ilaç bulunmamaktadır. Ancak faz III araştırmalar kapsamında ağızdan ilaçlar bu amaçla kullanılabilmektedir.

Sessiz MS nedir?

MS ile uyumlu beyin veya omurilik MR bulgularının olmasına rağmen hastanın bir yakınmasının olmaması durumudur. Günümüzde kontrolsüz bir şekilde, gerekli-gereksiz beyin MR tetkikleri sık olarak yapılmaktadır. Başka nedenlerle beyin veya omuriliğe yönelik yapılan MR incelemelerinin bir kısmında beyaz cevherde “hiperintens lezyonlar” görülür. Bu şekilde tesadüfi saptanan lezyonlar nedeni ile pek çok hasta MS polikliniklerine yönlendirilmektedir. Bunların çoğunun MS ile ilgisi yoktur. Ancak bazı kişilerin lezyonları MS için tipik lezyonlardır. Bu kişilerin MS ile ilgili herhangi bir öykü ve muayene bulgusu olmadığı durumlarda “sessiz MS, asemptomatik MS” gibi terminolojiler kullanılır. Bu kişilerin bazıları çok uzun süre hiç MS ile ilişkili belirti vermezken bazıları bir süre sonra MS ile ilgili belirtiler yaşamakta ve artık kesin MS tanısı almaktadırlar. Tesadüfen MR’ında MS ile uyumlu lezyon saptananların yaklaşık yarısında 5 yıl içinde MS belirtileri ortaya çıkmaktadır.

Atak ve iyileşmelerle giden MS hastasıyım. Benim hastalığımda ilerler mi?

MS hastalığı kişiye özel seyir gösterir. MS’in nasıl seyredeceğini kesin olarak bilmek mümkün değildir. Bununla birlikte değişik faktörler hastalığın nasıl gideceği hakkında fikirler verir.

Bunlar şöyledir;

MS genel olarak kadınlarda erkeklere göre daha iyi huylu seyreder.

Başlangıç yaşının erken olmasının hastalığın seyrine etkileri olumlu iken, ileri yaşın biraz daha kötüdür. Değişik yaş gruplarında hastalığın seyri değişkendir. Atak ve iyileşmelerle giden MS gençlerde daha sık görülürken, ilerleyici MS tipi yaşlı grupta daha sıktır.

Ataklarla giden MS, ilerleyici seyir gösteren MS’e göre daha iyi seyreder.

İlk belirtiler duyusal veya görme ile ilgili ise gidiş genellikle daha iyidir. Hastalığın başlangıç belirtileri duyusal ve görsel yakınmalarla olan hastaların gidişi kuvvetsizlik, denge veya idrar yapma ile başlayanlara göre daha iyi seyirlidir.

İlk atak ile ikinci arasındaki sürenin uzun olması ve ataktan iyileşmenin tam olması iyi gidiş işaretleridir.

Ortak özellikler olsa da herkesin MS’i kendisine özgüdür. Birebir aynı şekilde seyir gösteren iki ayrı MS hastası yoktur.

En önemlisi de uygun takip ve tedavi alan hastalarda MS gidişi daha iyidir

Atak ve iyileşmeler ile giden MS hastalarının belirtileri aynı mıdır?

Yukarıda belirtiler kısmında anlatıldığı gibi, ataklar sırasında veya MS gidişi sırasında ortaya çıkan belirtilerin bazı ortak özellikleri vardır. Ancak aynı yaş, cins ve başlangıç belirtisi olan MS hastalarında bile daha sonraki MS belirtileri ve MS gidişi farklı olur.

Gelen bağlantılar:

 • klinik izole sendrom
 • ms kaç yılda ilerler
 • relapsing remitting ms nedir
 • relapsing remitting multipl skleroz nedir
 • relapsing remitting ms nedir tedavisi
 • relapsing remitting
 • multiple skleroz klinik izole sendrom
 • ms klinikleri
 • devic sendromu
 • ms hiperilten

Multiple Skleroz Çeşitleri

Seyir olarak hastalığın dört tipi vardır.
1-İyi Huylu MS ( Benign ): Bu tipte hafif ataklar vardır ve atakları tam düzelme takip eder. Zamanla biriken bir kötüleşme olmaz ve kalıcı bir hasar bırakmaz.Bu tipte ilk belirti, genellikle el ve ayaklarda uyuşmalardır. Ancak hastalığın başlangıcından 10-15 yıl sonra , bazı olgularda küçük sekeller bırakabilirler. MS’li hastaların %10-15’i bu gruba dahildir
2-Tekrarlayan ve Düzelen Tip (Relapsing-Remitting): MS’lilerin yaklaşık %25’i bu gruba girer. Erken dönemde genellikle benign tipe benzer ve ataklardan sonra tam iyileşme olur. Ataklar; gün, hafta veya aylarca sürebilir. Ataklar daha önceki bulguların alevlenmesi veya yeni bir şikayet şeklinde olabilir. Yine de tekrarlayan ataklar sonrası bazı sekeller kalabilir.
3-İkincil İlerleyen Tip: Başlangıcı “Tekrarlayan ve Düzelen” tip gibidir.Relapsing-Remitting MS’lilerin % 40-50’si ikincil ilerleyen tipe dönüşür.Tekrarlayan ataklar sonrası düzelme daha zorlaşabilir, hatta durabilir. Böylece sekeller artabilir. Bu grup genellikle hastalığın başlangıcının 15-20 yılı içinde ortaya çıkar.
4-Birincil İlerleyen Tip: Ataklarla birlikte ya da ataksız seyir gösterebilir. Ataklı seyirde hastalığın başlangıcından itibaren giderek artan fonksiyonel kayıplar yani sakatlıklar ataklarla daha da şiddetlenebilir ve giderek kalıcı fonksiyonel bozukluklar artar. MS’lilerin % 10-15’i bu gruba girer.
MS’lilerin üçte biri on yıl sonra da halen fonksiyoneldir ve özürlülük derecesi düşüktür. Bu nedenle yaşam kalitesini etkilese bile genel olarak iyi gidişli bir hastalık olarak kabul edilir. Hastalığın daha başlangıçta nasıl seyredeceğini bilmek olanaksızdır. Çünkü seyir kişiden kişiye değişmektedir. Ancak bazı hastalık özellikleri bize bir takım ipuçları verebilir. Örneğin; kadın olmak hastalığın ataklarla seyrediyor olması, birinci ile ikinci atak arasındaki sürenin uzun olması, ilk atakları iyileşerek atlatmak, hastalık başlangıç yaşının genç olması, ilk atakların dengesizlik, ellerde beceriksizlik, titreme gibi gibi bulgularla başlamaması gibi özellikleri iyi seyir lehindedir. Kısa sürede yatağa yahut tekerlekli sandalyeye bağımlı kalmak ya da yaşam süresini kısaltmak gibi klinik tablolar çok azdır.

Gelen bağlantılar:

 • iyi huylu ms belirtileri
 • ms hastalığı çeşitleri
 • Ms çeşitlerı
 • iyi huylu ms
 • ms tipleri
 • emes hastalığı kaç çeşittir
 • multiple skleroz nedir
 • ms hastalığı nedir çeşitleri
 • multiple skleroz tipleri
 • emes hastalığı çeşitleri